inspirują nas wyzwania

Naszą inspiracją jest Twój sukces

Dobierzemy źródło dofinansowania od ręki!

Wypełnij formularz i sprawdź z jakich programów możesz skorzystać!

nasze realizacje

Pozyskaliśmy i rozliczyliśmy dotacje dla przedsiębiorców, startupów, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych profit oraz non profit. Oto niektóre z nich:

7 mln zł

Magnetic Systems Technology Kętrzyn

3 projekty B+R

4 mln zł

Medic Dental Warszawa

3 kliniki stomatologiczne

7 mln zł

DENTAL-S Warszawa

uruchomienie elastycznej linii do produkcji i prototypowania

1 mln zł

siepomaga.pl

uruchomienie największego portalu e-donacyjnego w Polsce

50 mln zł

Urząd Miasta Suwałki

budowa Sali Koncertowo-Teatralnej

4 mln zł

Urząd Miasta Działdowo

uruchomienie Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego

Szukasz wsparcia finansowego dla swojej firmy?

Przeprowadzimy analizę, opracujemy biznesplan i złożymy wniosek o kredyt inwestycyjny.

dlaczego warto nam zaufać?

Przejrzyste warunki współpracy

Wynagrodzenie zależne od sukcesu

Kompleksowa weryfikacja projektu

Analiza szans na pozyskanie dofinansowania

Profesjonalne przygotowanie pełnej dokumentacji

Kompletne rozliczenie projektu

z naszego bloga

25.01.2017

Rozeznanie rynku - czym jest i do czego służy?

Każdy Beneficjent realizujący projekt współfinansowany ze środków UE  w swoim wniosku o dofinansowanie posiada listę pozycji, które składają się na budżet projektu. W momencie, gdy dana pozycja budżetowa (w ramach całego projektu) opiewa na wartość od 20-50 tys. netto ma obowiązek dokonania rozeznania rynku

16.12.2016

Efektywność energetyczna - konkurs w RPO WiM.

W grudniu 2016 r. Urząd Marszałkowski woj. warmińsko-mazurskiego ogłosił konkurs na Efektywność enegretyczną w budynkach publicznych

08.11.2016

Zaangażowanie personelu w projekcie.

Pierwszym i najważniejszym dokumentem, z którym powinien zapoznać się każdy Beneficjent są: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków. Warto zaznaczyć, iz 14.10.2016 r. uległy aktualizacji. Dzięki wytycznym powinniśmy pozyskać wiedzę nt